Ongoing Warehouse logotype
Tech · Gothenburg · Hybrid Remote

Senior Customer Responsible Software Engineer

Help our customers succeed by further developing one of Sweden's fastest growing software as a service (SaaS).

Majoriteten av våra kunder pratar dessa språk och därför kräver vi att våra anställda pratar ett av dessa språk.

Våra anställda har hög utbildning och löser komplexa problem tillsammans. Vi kräver att våra anställda har Mastersexamen eller motsvarande.

Personal information

I have read the Privacy Policy and confirm that Ongoing Warehouse store my personal details to be able to process my job application.